Quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ năm, 02/07/2020 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 1.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt, góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị trên địa bàn, thúc đẩy KT – XH phát triển.

Một góc thành phố Hà Giang.

Thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Công tác quản lý đô thị của UBND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển KT – XH, thu hút đầu tư của tỉnh; việc tuân thủ và chấp hành các quy định của nhà nước về xây dựng của các tổ chức, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường; diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn.

Trên địa bàn thành phố Hà Giang, với việc tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch phân khu đạt trên 75%; tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch chi tiết đạt trên 35%. Bộ mặt thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang: Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Công tác quản lý xây dựng theo giấy phép được kiểm tra thực hiện theo đúng quy định; tình trạng xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để tu sửa, đầu tư mới hạ tầng giao thông, kỹ thuật, công viên, cây xanh…

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn một số hạn chế, như: Tình trạng xây dựng, san đào không giấy phép, trái phép, vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất, lấn chiếm hành lang đường bộ, lòng sông, lòng suối vẫn còn diễn ra và chưa có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả. Chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa cao. Thiết kế đô thị và xây dựng quy chế quản lý đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo dự án đầu tư vẫn còn xảy ra… Nguyên nhân là do công tác lãnh, chỉ đạo của một số cấp ủy, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt, kịp thời; việc phối hợp giữa một số ngành, đơn vị thiếu đồng bộ; công tác thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị chưa kịp thời, hiệu quả…

Để khắc phục những hạn chế đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 134, ngày 23/4/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Trong đó, quyết liệt tập trung nhiều giải pháp: Tăng cường ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, hành chính công,... nhằm từng bước cải thiện hiệu quả công tác quản lý đô thị; quản lý quy hoạch và giám sát các tiêu chí phát triển bền vững thông qua việc số hóa toàn bộ bản đồ quy hoạch. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, công dân thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch…

Cùng với đó, các huyện, thành phố chủ động tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực,… nhằm hướng đến mục tiêu: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và định hướng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.

Nguồn: Báo Hà Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)