Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri của Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ bẩy, 27/12/2014 13:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3433/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở, tạo nguồn tài chính cho các cá nhân vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho các doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại địa phương".

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/3/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Tờ trình số 65/TTr-CP của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi tại kỳ họp thứ 7 vừa qua. Ngày 24/5/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Về vấn đề mà cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị thì trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã có quy định về thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo nguồn tài chính cho các cá nhân vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; cho các doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, vấn đề này cũng còn có 2 loại ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy Phiếu ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội theo 2 phương án:

Phương án 1: Thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và tại các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp là các địa phương có nhu cầu cao về nhà ở xã hội như quy định của dự thảo.

Phương án 2: Không thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội.

Qua tổng hợp Phiếu ý kiến góp ý của các đại biểu cho thấy, đa số đại biểu không tán thành việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội như quy định của dự thảo mà đề nghị chuyển chức năng huy động vốn và cho vay để phát triển nhà ở xã hội của Quỹ phát triển nhà ở xã hội thành 1 nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thống nhất thay quy định về Quỹ phát triển nhà ở xã hội tại Điều 74 bằng quy định về vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, quy định 1 số nội dung như:

- Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài hạn để thực hiện các chương trình mục tiêu về nhà ở và xây dựng nhà ở xã hội thông qua việc cấp vốn từ ngân sách cho Ngân hàng chính sách xã hội.

- Ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các đối tượng này vay với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn sau một thời gian gửi tiết kiệm nhất định.

- Ngân hàng chính sách xã hội phải lập khoản mục riêng để quản lý và sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

- Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham gia quản lý nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Nội dung này đã được đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành khi thông qua Luật Nhà ở trong ngày 25/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3433/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)