Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII

Thứ tư, 12/06/2013 15:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1121/BXD-HĐXD trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về việc “Cử tri phản ánh hiện nay việc tổ chức đấu thầu xây dựng mang tính hình thức, chỉ chú trọng về giá mà không kiểm tra chặt chẽ về năng lực của nhà thầu do đó trên thực tế thường xảy ra rủi ro rất cao, nhất là đối với công trình do Nhà nước làm chủ đầu tư. Đề nghị có quy định cụ thể chặt chẽ về năng lực nhà thầu ngay từ khi tham gia đấu thầu”.

Các tiêu chí về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đã được quy định rất cụ thể tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2012 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn. Đồng thời, pháp luật về đấu thầu cũng đã quy định các tiêu chí lựa chọn nhà thầu, một trong các tiêu chí đó là nhà thầu phải có điều kiện năng lực đáp ứng với quy mô, tính chất của gói thầu. Tuy nhiên, đúng như phản ánh của cử tri tỉnh Vĩnh Long, trong thực tế, nhiều chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước đã không thực hiện đúng các quy định, chủ yếu quan tâm đến giá dự thầu thấp nhất mà không quan tâm đến năng lực của nhà thầu dẫn đến trong quá trình thực hiện không đảm bảo chất lượng, tiến độ, rủi ro cao.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Xây dựng Bộ và thanh tra xây dựng các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý các trường hợp lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định hiện hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1121/BXD-HĐXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)