Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn xây dựng

Thứ năm, 25/08/2022 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3790/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần quản lý dự án SENA hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu tại văn bản số 11/CV-SENA thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, tại điểm a khoản 1 Điều 35 quy định đối với hợp đồng tư vấn giám sát theo tỷ lệ %, khối lượng của hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp phát sinh hợp lý những công việc nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện; không được điều chỉnh hợp đồng trong trường hợp tăng/giảm khối lượng xây lắp nhưng không làm phát sinh nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện theo hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3790-BXD-KTXD_25082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3790/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)