Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ ba, 16/05/2023 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; toàn thể đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Báo cáo viên tại hội nghị là PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết - Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Quang Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Quang Tiến cho biết, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sinh hoạt, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đồng chí Vũ Quang Tiến đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW, trong đó chú trọng 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Quang Tiến yêu cầu các cấp ủy đảng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết dẫn dắt người nghe đến với các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó truyền đạt tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng; lòng trung quân ái quốc; tình yêu thương đồng bào, đồng chí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về cách ứng xử giữa cán bộ với nhân dân; tinh thần quốc tế trong sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; luôn nhấn mạnh sự cần thiết dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, soi sáng để toàn Đảng toàn dân hoàn thành sự nghiệp vẻ vang, xây dựng nền đạo đức Việt Nam ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng thấm nhuần hơn tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để áp dụng thực tế vào công việc, nhiệm vụ cụ thể ở đơn vị mình; tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)