Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Thứ sáu, 30/12/2022 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển đô thị bền vững”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng nêu lên lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời cho biết, Nhiệm vụ nhằm các mục tiêu: bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc trong công trình xây dựng, cải tạo; bảo vệ môi trường sống, cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa; bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng an ninh, phòng chống cháy nổ; sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác; đảm bảo các quy trình kỹ thuật tối thiểu được áp dụng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào các công trình hạ tầng kỹ thuật cần thiết tại đô thị (công trình cấp thoát nước; công trình hào và tuynel kỹ thuật; công trình giao thông; công trình cấp điện; công trình xăng dầu, khí đốt; công trình chiếu sáng...).

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nhiều nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển đô thị bền vững thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành dự án theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ trình tự thủ tục, quy định hiện hành. Hội đồng đánh giá đây là tài liệu hữu ích, giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách tham khảo trong quá trình thực hiện lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần rà soát, chỉnh sửa, bố cục các phần trong Báo cáo tổng kết theo nội dung đề cương đã phê duyệt, ngắn gọn và súc tích hơn; rà soát một số văn bản, cơ sở pháp lý, chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi trình bày trong Báo cáo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, trong đó, chú trọng bố cục Báo cáo tổng kết ngắn gọn; tập trung nhiều hơn vào các yêu cầu kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật hướng đến đô thị xanh, thông minh; xem xét, bổ sung một số đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Nhiệm vụ.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)