Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thanh tra Bộ Xây dựng

Thứ tư, 04/01/2023 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/1/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm
2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng

Theo báo cáo, năm 2022, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục duy trì, giữ vững đoàn kết, kỷ luật hành chính nghiêm minh; trong công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục chú trọng, đảm bảo nguyên tắc “phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân”, “dân chủ và kỷ cương”; quán triệt thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ; tham mưu giúp lãnh đạo Bộ tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, ban hành các kế hoạch, chỉ thị trong công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức thực hiện khoa học, đạt hiệu quả trong thực tế.

Trong năm 2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức 14 Đoàn theo kế hoạch và 6 Đoàn đột xuất đúng tiến độ và kế hoạch đề ra (đạt 143%) về công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã ban hành 44 Kết luận Thanh tra tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bệnh viện Xây dựng; Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các chủ đầu tư dự án, công trình và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; các chủ đầu tư trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và UBND tỉnh trong việc dành quỹ đất để 20% để phát triển nhà ở xã hội tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng. Thanh tra Bộ cũng đã ban hành 15 kết luận kiểm tra về chấp hành việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công tại 14 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật thanh tra. Thực hiện quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đôn đốc chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc Kết luận Thanh tra.

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm  2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ của Bộ, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai kế hoạch thanh tra 2023; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung xây dựng, triển khai Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật; bám sát các định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Thanh tra Bộ cần cố gắng hơn nữa, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, để công tác thanh tra đi vào nề nếp, khẳng định vị thế cơ quan nòng cốt của Bộ Xây dựng; tiếp tục bám sát sự chủ trương, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; đặc biệt quán triệt những nội dung, nhiệm vụ về việc triển khai kế hoạch thanh tra 2023, thực hiện công tác thanh tra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; phát huy tích cực, khắc phục hạn chế, tồn tại; quản lý tốt cán bộ, các đoàn thanh tra.

Kết luận Hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thanh tra Bộ sẽ chú trọng tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, nâng cao trách nhiệm người được giao nhiệm vụ giám sát và công tác xử lý sau thanh tra; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực thi hành đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để.

Trần Hà - Diệu Anh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)