Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ tư, 04/01/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/1/2023, Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, năm 2022 được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,2% (tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn 16,5% (giảm 0,7% so với năm 2021); tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 15%.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện các chính sách pháp luật về hạ tầng kỹ thuật (xây dựng Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh nước sạch; tham mưu trình Bộ để Bộ trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng dự án Luật về cấp, thoát nước và Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng dự án Luật về quản lý không gian ngầm...) đều được bảo đảm đúng tiến độ. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước, Luật Quản lý không gian ngầm vào năm 2025; Phối hợp xây dựng Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Năm 2022, Cục Hạ tầng kỹ thuật tích cực rà soát, nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chuẩn thay thế QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; chủ trì triển khai đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” theo nhiệm vụ do Ban cán sự đảng Chính phủ giao. Cục cũng đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành và các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật và các chương trình, dự án tại địa phương, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật các thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức thẩm định đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức triển khai thực hiện Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn; phối hợp với các tổ chức quốc tế như GIZ, ADB, HealthBride Canada và JICA tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quản lý và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, chống ngập úng đô thị, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và phát triển không gian xanh đô thị.


Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, Cục Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục xác định công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, trọng tâm là: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các luật, đồng thời tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; nghiên cứu quy định về không gian ngầm xây dựng đô thị, đưa vào Luật Quản lý phát triển đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam, Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục Hạ tầng kỹ thuật trong việc triển khai và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2022.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đối với lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị nói riêng, đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế nói chung, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Cục Hạ tầng kỹ thuật khẩn trương rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình công tác cụ thể cho từng đơn vị, từng lĩnh vực. Trong đó, cần lưu ý đặc biệt đến tập trung xây dựng công cụ quản lý, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành, nhất là việc nghiên cứu, xây dựng Luật Cấp thoát nước và Luật Quản lý không gian ngầm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ, cũng như mở rộng hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế.


Cục trưởng Tạ Quang Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, định hướng triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2023, và cho biết Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thứ trưởng, của các đại biểu tham dự hội nghị nhằm bổ sung, cập nhật vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao và theo kế hoạch đã đề ra.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)