Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tăng cường hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

Thứ năm, 25/08/2022 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Việt Nam (MOC) và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Cuộc họp định kỳ lần thứ 15 về Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Được sự ủy quyền của lãnh đạo 2 Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (MOC) Mai Thị Liên Hương (điểm cầu Hà Nội) và Cục trưởng Cục Quản lý thoát nước và nước thải (MLIT) Matsubara Makoto (điểm cầu Tokyo) đồng chủ trì cuộc họp.


Cục trưởng Mai Thị Liên Hương tiếp nhận Phiên bản 6 của Tiêu chuẩn Công nghệ khoan kích ngầm dành cho Việt Nam từ phía Nhật Bản

Tham dự Cuộc họp, phía Việt Nam có có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; đại diện UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng các địa phương. Phía Nhật Bản có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đại diện chính quyền các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Mai Thị Liên Hương cho biết, từ năm 2010, MOC và MLIT đã ký Biên bản hợp tác trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Đến nay, 2 bên đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, dự án hợp tác, đặc biệt là các dự án hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ứng phó với những thách thức trong công tác quy hoạch, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp 2 quốc gia.

Cụ thể, tại TP Hà Nội, phía Nhật Bản hỗ trợ thành phố phát triển năng lực quản lý kinh doanh thoát nước thải của thành phố và hợp tác kỹ thuật để Sở Xây dựng chủ động thực hiện các nỗ lực quản lý duy trì vận hành trạm xử lý nước thải thí điểm; lập kế hoạch xử lý bùn thải; thực hiện các nỗ lực có liên quan tới việc chuẩn bị các thông tin cơ bản để góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt. Tại tỉnh Quảng Ninh, phía Nhật Bản đã cử một cựu nhân viên của tỉnh Shiga với tư cách là chuyên gia dài hạn của JICA, hỗ trợ thực hiện các chính sách tăng trưởng xanh nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững có xét đến môi trường theo chủ trương của tỉnh.


Cục trưởng Mai Thị Liên Hương (điểm cầu Hà Nội) và Cục trưởng Matsubara Makoto (điểm cầu Tokyo) ký kết Biên bản Cuộc họp

Tại TP. Hồ Chí Minh, theo kế hoạch từ năm 2022, phía Nhật Bản sẽ tiến hành các thiết kế chi tiết sau khi đã khảo sát chuẩn bị cho kế hoạch cải tạo các đường ống thoát nước thải không đào hở giai đoạn 2016 - 2019; xây dựng chính; hỗ trợ giám sát thi công; triển khai đồng đều các phương pháp thi công phục hồi đường ống, biện pháp và kế hoạch làm mới và cải tạo các đường ống hiện có. Tại Kiên Giang, giai đoạn 2013 - 2016, 2 bên đã thực hiện hợp tác kỹ thuật về các biện pháp cải thiện môi trường nước bao gồm hệ thống thoát nước thải và các phương pháp nâng cao nhận thức cộng đồng; hoạt động này giúp lập kế hoạch cải thiện môi trường nước tỉnh Kiên Giang, hướng dẫn tổ chức các cuộc họp định kỳ và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, tạo ra cuốn sách nhỏ dành cho người dân để cải thiện môi trường nước. Tại Hải Phòng, từ tháng 11/2010, phía Nhật Bản đã hỗ trợ thành phố triển khai các dự án nhằm cải thiện môi trường nước của thành phố, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh doanh thoát nước thải, nâng cao năng lực quản lý và bảo trì hệ thống thoát nước thải của thành phố.

Trong những năm qua, phía Nhật Bản cũng đã cử chuyên gia tham gia làm việc trực tiếp tại Cục Hạ tầng kỹ thuật nhằm kết nối, hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả nhất các chương trình, dự án hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Tại Cuộc họp, đại diện phía Nhật Bản trao Phiên bản 6 của Tiêu chuẩn Công nghệ khoan kích ngầm dành cho Việt Nam (Sách Đỏ). Ấn bản này gồm 7 Chương với các nội dung về tiêu chuẩn thiết kế công nghệ khoan kích; công nghệ khoan kích tiêu chuẩn tính toán; tiêu chuẩn đường ống khoan kích; tiêu chuẩn hố ga lắp ráp; tiêu chuẩn nắp sắt hố ga; hướng dẫn vận hành tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thoát nước và xử lý nước thải, đại diện chính quyền các đô thị Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải hướng đến phát triển bền vững, đồng thời gợi mở, đề xuất những định hướng hợp tác trong thời gian tới.


Cục trưởng Mai Thị Liên Hương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Cuộc họp

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải (và các lĩnh vực khác thuộc vai trò, chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng) khi cho biết đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng hiện nay, Cục trưởng Mai Thị Liên Hương đề nghị các đối tác Nhật Bản ưu tiên hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt nhất những nội dung liên quan đến công tác này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các địa phương của Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa những chương trình, dự án hợp tác giữa 2 bên, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa MOC và MLIT nói riêng và giữa Chính phủ 2 nước nói chung.

Tại cuộc họp, với sự chứng kiến của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, JICA và chính quyền các địa phương 2 quốc gia, Cục trưởng Mai Thị Liên Hương và Cục trưởng Matsubara Makoto ký kết Biên bản Cuộc họp, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa 2 nước trong thời gian tới.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)