Nghiệm thu đề tài của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Thứ sáu, 22/04/2022 08:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/4/2022, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long kết luận cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Đại Minh chủ nhiệm đề tài cho biết: dự thảo Tiêu chuẩn mã số TC 37-20 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận Tiêu chuẩn quốc tế với những bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế kết cấu, kết cấu chịu lửa, động đất, thi công và kết cấu tạm; có thể dùng để thiết kế kết cấu sử dụng các vật liệu khác hoặc chịu được các tác động khác; có thể đánh giá kết cấu các công trình hiện hữu.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát bản dịch với bản gốc có bản quyền, thống nhất thuật ngữ, định nghĩa, nội dung; xem xét các tiêu chuẩn, tài liệu của Việt Nam có liên quan; phụ lục quốc gia của các nước, kinh nghiệm quốc tế để xây dựng phụ lục quốc gia của Việt Nam; biên soạn tài liệu cơ sở và và hướng dẫn thiết kế theo tài liệu của châu Âu để làm rõ hơn cơ sở khoa học tiêu chuẩn; đồng thời tổ chức các hội thảo để tổng hợp các ý kiến góp ý của chuyên gia.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kiến nghị nhanh chóng hoàn thành biên soạn các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu cốt lõi theo định hướng mới cũng như các tiêu chuẩn về vật liệu, thi công và nghiệm thu liên quan; biên soạn, chuyển dịch các tài liệu hướng dẫn để dùng trong giảng dạy và thực hành; cần hợp tác với các tổ chức khoa học của các quốc gia tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học của Việt Nam trong việc xây dựng các phụ lục quốc gia; tổ chức tuyên truyền, giảng dạy trong các trường đại học và các tổ chức tư vấn.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Báo cáo tổng kết logic, cụ thể, dễ hiểu; dự thảo tiêu chuẩn được chuyển dịch sát bản gốc, chất lượng dịch tốt, bố cục hợp lý. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dự thảo Tiêu chuẩn và các sản phẩm đề tài, nhóm nghiên cứu cần rà soát, chỉnh sửa một số công thức tính toán, ký hiệu; thống nhất sử dụng thuật ngữ chuyên ngành.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng kết những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số góp ý liên quan đến nội dung dự thảo tiêu chuẩn, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

 

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)