Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 14/10/2021 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Thứ trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc hai Bộ.

Toàn cảnh lễ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Ngọc Anh -Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016-2020 và dự kiến một số nội dung phối hợp thực hiện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, hai Bộ đã phối hợp công tác theo các nội dung: tổ chức xây dựng và thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm ngành Xây dựng, đảm bảo mục tiêu, phương hướng, lộ trình của các chương trình phù hợp với Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; hướng dẫn xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 2020 và Chương trình trọng điểm cấp Bộ; tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, thẩm định và công bố các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường thúc đẩy hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu KH&CN, đào tạo nhân lực để xây dựng nhà máy điện hạt nhân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực KH&CN vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN; một số nhiệm vụ khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế, cụ thể hóa “Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Chương trình/Đề án khoa học công nghệ trọng điểm, trong đó có những vấn đề lớn, có tính tổng thể, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ ngành quản lý. Các Chương trình/Đề án này được Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ và triển khai đạt kết quả rất tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, cũng như các vấn đề nóng.

Nhằm hướng dẫn triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 2020, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong việc góp ý, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Các nhiệm vụ được triển khai trong giai đoạn này phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như góp phần hoàn thiện thể chế, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mà hai Bộ quản lý.

Lĩnh vực tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, thẩm định và công bố các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia có sự phối hợp tốt giữa hai Bộ. Giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức soát xét và xây dựng mới khoảng 300 TCVN (bình quân mỗi năm 60 TCVN), và soát xét, ban hành mới 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành Xây dựng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Chương trình phối hợp giai đoạn tới tập trung ưu tiên xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cụm nhiệm vụ có quy mô lớn, các chương trình KH&CN trọng điểm của ngành Xây dựng theo hướng nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đáp ứng kịp thời thực tiễn ngành Xây dựng và phát triển đất nước. Thời gian tới, hai Bộ cần tập trung phối hợp triển khai xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng - đây là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phân công. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng để triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân - dự án trọng điểm của ngành Khoa học và Công nghệ, rất đặc thù, có yếu tố quốc tế nên rất cần sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định sự phát triển của ngành Xây dựng trong những năm qua có sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình phối hợp trong giai đoạn mới sẽ mở ra cánh cửa mới để hai Bộ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong thời gian tới, nhằm phát triển ngành Xây dựng lên tầm cao mới, đồng thời phát huy được thế mạnh của từng Bộ.

Theo Chương trình phối hợp trong giai đoan 2021–2025, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động trong 9 nội dung chính; đề xuất đặt hàng, triển khai một số nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn trong các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ phục vụ phát triển ngành Xây dựng; xây dựng danh mục và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính chất đột phá trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của hai Bộ để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số; triển khai Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025”, Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”; thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ngành Xây dựng trong đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hai Bộ trưởng ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2021 – 2025.

Hai bên tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành Xây dựng theo thẩm quyền được giao; tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoa học công nghệ và lĩnh vực xây dựng; triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)