Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo sơn vô cơ chống ăn mòn cho kết cấu thép và kim loại (Mã số: RD 38-09)

Thứ năm, 23/12/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/12/2010, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng khoa học kỹthuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiêncứu chế tạo sơn vô cơ chống ăn mòn cho kết cấu thép và kim loại” do ThS.Phạm Thị Vinh Nga – Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.
Thay mặt nhóm nghiên cứu ThS. Trịnh Thị Hằng – Viện Vật liệu Xây dựng đã báo cáo tóm tắt trước Hội đồng kết quả của đề tài. Mục tiêu của đề tài là đưa ra được quy trình công nghệ sản xuất và quy trình thi công sơn vô cơ trên cơ sở silicate kali có môđun silic cao làm sơn phủ chống ăn mòn cho kết cấu thép và kim loại. Nội dung nghiên cứu là lựa chọn loại nguyên liệu và giải pháp công nghệ thích hợp để nâng cao môđun silic của thuỷ tinh lỏng kali sử dụng trong chế tạo sơn vô cơ chống ăn mòn, nghiên cứu cấp phối và quy trình chế tạo sơn vô cơ chống ăn mòn, đề xuất quy trình thi công sơn vô cơ chống ăn mòn cho kết cấu thép và kim loại, tiếp đến đưa vào sản xuất và ứng dụng thử hệ sơn vô cơ chống ăn mòn, từ đó đánh giá chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của hệ sơn nghiên cứu, so sánh với sản phẩm tương đương là sơn etyl silicate, cuối cùng là khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến của một số doanh nghiệp sử dụng và sản xuất sơn chống ăn mòn cho kết cấu thép và kim loại.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đây là đề tài có tính thực tiễn cao, bố cục nội dung được xây dựng chặt chẽ, trình bày rõ ràng, công nghệ đã được ứng dụng thử tại 3 cơ sở, kết quả phản hồi nhận xét đều đạt yêu cầu, không bong chóc, rỉ sét. Việc đưa ra kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn với nước ta hiện nay, có thể phát triển trong nước để giảm tình trạng nhập siêu, một vấn đề mà chính phủ đang quan tâm. Tuy nhiên đề tài cần chỉnh sửa và bổ sung Báo cáo tổng kết theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại xuất sắc./.

Bích Ngọc
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)