Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính

Thứ ba, 29/09/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện công văn số 256/CCTTHC ngày 25/08/2009 của Tổ công tác Chuyên trách Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát ngay những thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 317/CCTTHC ngày 25/09/2009 của Tổ công tác Chuyên trách Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Danh mục các thủ tục xin ý kiến góp ý :

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

 

1

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở  các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Xây dựng

Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công thương

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

2

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở  các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Xây dựng

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Công thương

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định

Xây dựng

Sở Xây dựng

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Xây dựng

Sở Xây dựng

5

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Xây dựng

Sở Xây dựng

6

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm  quyền của UBND cấp tỉnh

Xây dựng

Sở Xây dựng

III. Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

7

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ  ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Xây dựng

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện

8

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện

9

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện

10

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm  quyền của UBND cấp huyện

Xây dựng

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện

IV. Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

11

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

Xây dựng

Ủy ban nhân dân xã

2

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã

Xây dựng

Ủy ban nhân dân xã

3

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm  quyền của UBND Xã

Xây dựng

Ủy ban nhân dân xã

4

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã

Xây dựng

Ủy ban nhân dân xã

Bạn đọc bấm vào tên thủ tục hành chính tại danh sách trên và tải 03 biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính tại File đính kèm để tham gia góp ý kiến.

Bạn đọc truy cập vào mục Lấy ý kiến góp ý văn bản và bấm vào mục Gửi góp ý kiến để tham gia góp ý kiến. Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng (số 37-Lê Đại Hành-Hà Nội) trước ngày 30 tháng 10 năm 2009.

Bộ Xây dựng đề nghị các của cá nhân, tổ chức tích cự tham gia góp ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trung tâm Thông tin

Tài liệu đính kèm bài viết
Huong dan dien bieu mau 3_1254189395140.pdfTải về
Huong dan dien bieu mau 3a_1254189394850.pdfTải về
Huong dan dien bieu mau 3b_1254189394538.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)