Chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi(05/09/2022)

Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3902/BXD-KTXD gửi  Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng tái tạo – Cục Điện lực và năng lượng tái tạo về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án vốn vay ODA nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nhưng không thuộc đối tượng trình phê duyệt do thay đổi quy định thực hiện.

Tìm theo ngày :