Hướng dẫn về giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với nghĩa trang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế(23/05/2022)

Ngày 23/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1745/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn về giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với nghĩa trang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :