Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng(09/07/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3931/BXD-KTXD Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn xác định chi phí gián tiếp đối với trường hợp vật liệu do chủ đầu tư cấp.

Tìm theo ngày :