Hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình(25/10/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 955/BQLDA-KT ngày 19/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :