Hướng dẫn nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng(05/01/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 115/CV-TT ngày 06/10/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về việc khi giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có làm thay đổi đơn giá trong Hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức: Đơn giá cố định.

Tìm theo ngày :