Định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC cho các công trình đê bao, bờ kè(07/09/2023)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11844/SXD-KTXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC cho các công trình đê bao, bờ kè phòng sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :