Định mức dự toán công tác thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung(21/06/2022)

Ngày 21/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2245/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho ý kiến về định mức thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung, Dự án cầu Năm Căn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau.

Tìm theo ngày :