Hướng dẫn tính chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của các công trình hàng không(13/01/2022)

Ngày 13/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-KTXD gửi Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP cho ý kiến về việc tính chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của các công trình hàng không (Nhà ga hàng không, nhà ga hàng hóa kỹ thuật khu bay, kho hàng hóa...).

Tìm theo ngày :