Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu(16/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2751/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

Tìm theo ngày :