Hướng dẫn xác định mức lương chuyên gia trong dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài(06/10/2021)

Ngày 06/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4143/BXD-KTXD gửi Ban QLDA Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân về việc hướng dẫn xác định mức lương chuyên gia trong dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

Tìm theo ngày :