Ninh Bình: Thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội(22/10/2021)

Để triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 821/UBND-VP5 về việc thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Tìm theo ngày :