Hướng dẫn phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản(12/11/2021)

Ngày 12/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4698/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Đạt Phương hướng dẫn phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Tìm theo ngày :