Hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn nhà nước ngoài đầu tư công(16/05/2022)

Ngày 16/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1668/BXD-QLN gửi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Tìm theo ngày :