Áp dụng tỷ lệ hao hụt theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg trong phương án giá tiêu thụ nước sạch(03/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1019/CNLA-KHĐT ngày 07/5/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An về việc áp dụng tỷ lệ hao hụt theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 trong phương án giá tiêu thụ nước sạch.

Tìm theo ngày :