Hướng dẫn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế(15/09/2022)

Ngày 15/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4150/BXD-KTXD gửi Ban quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế.

Tìm theo ngày :