Bộ Xây dựng cho ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái(14/06/2024)

Ngày 14/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3531/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến về hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1- Đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (sau đây gọi tắt là QHPK-D1).

Tìm theo ngày :