Thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh đối với dự án, công trình đường bộ trong đô thị(18/01/2023)

Ngày 18/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 198/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ hướng dẫn tổ chức thẩm định dự án, công trình xây dựng theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021.

Tìm theo ngày :