Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng(29/10/2021)

Ngày 29/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1196/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng gồm các thành viên sau:

Tìm theo ngày :