Xác định chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù(19/02/2024)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ đối với các mỏ khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù tại Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 07/8/2023 và Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù), thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nhận diện các khó khăn, vướng mắc để có cơ sở hướng dẫn cụ thể.

<<1...3456...539>>
Tìm theo ngày :