Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2024(01/03/2024)

Tập trung ngay vào xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết; quy định về định giá đất; giải quyết đồng bộ, thống nhất những vướng mắc trong đấu thầu y tế;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2024.

Tìm theo ngày :