Bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình(19/07/2022)

Ngày 19/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Xuân Sơn về nội dung bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình.

Tìm theo ngày :