Hướng dẫn Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020(24/12/2021)

Ngày 24/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5374/BXD-QLN gửi Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện chuyển tiếp đối với dự án đầu tư phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn đã được lập, trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật nhà ở trước ngày 1/1/2021 (thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành).

Tìm theo ngày :