Hướng dẫn về việc xác định tổng thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC)(05/09/2023)

Ngày 05/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3985/BXD-KTXD gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn KAJIMA Việt Nam hướng dẫn xác định tổng thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC).

Tìm theo ngày :