Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021(01/11/2021)

Ngày 29/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4476/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Tìm theo ngày :