Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2021(03/12/2021)

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2021.

Tìm theo ngày :