Cao Bằng: Tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá, sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ sáu, 28/05/2021 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để phát triển đô thị, nhất là địa bàn trung tâm Thành phố Cao Bằng, từ năm 2018 đến nay, sau khi rà soát, tỉnh tiến hành di dời một số trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xây dựng riêng lẻ, xen ghép trong khu dân cư, cơ sở vật chất đã xuống cấp đến những khu hiện đại, ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá. Qua đó, góp phần mở rộng không gian đô thị, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước cho tỉnh để tái đầu tư cho phát triển.

Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh sau khi đấu giá được bàn giao cho chủ đầu tư.

Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Theo đó, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh tại phường Đề Thám thời gian qua được quy hoạch, đầu tư khá hoàn chỉnh về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, có nhiều công trình trụ sở của các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng và hoạt động; một số công trình đang trong giai đoạn san gạt tạo mặt bằng, sẵn sàng cho việc xây dựng, nhờ đó diện mạo khu đô thị mới Đề Thám đang dần hình thành.

Cùng với việc quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính, tỉnh tiến hành xử lý nhà, đất phải di dời theo quy hoạch đô thị. Cụ thể, trong giai đoạn 2018 đến nay, tỉnh thực hiện di dời 19 trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường Hợp Giang. Đây đều là các trụ sở làm việc được xây dựng từ những năm 1980 đến đầu năm 2000, quy mô riêng lẻ, xen ghép trong khu dân cư, cơ sở vật chất đã xuống cấp, diện tích nhỏ, không đáp ứng việc mở rộng diện tích sử dụng phù hợp với chỉ tiêu, biên chế và nhu cầu nhiệm vụ mới, không thuận lợi cho công tác quản lý.

Vì vậy, việc di dời các cơ quan ra khỏi khu vực dân cư hiện nay là cần thiết, phù hợp với chủ trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết phường Hợp Giang, góp phần mở rộng không gian đô thị cho Thành phố, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước cho tỉnh để tỉnh có nguồn kinh phí tái đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan, khối cơ quan đoàn thể tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám theo hướng hiện đại, ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Tố Quyên cho biết: Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề xuất thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với những cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng. Rà soát, tổng hợp thông tin cơ sở nhà, đất thực hiện việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

Qua rà soát, tham mưu cho tỉnh thu hồi 38 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 24.935,8 m2; điều chuyển 124 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 159.305,7 m2; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 65 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 459.895,54 m2; thu hồi 38 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 24.935,8 m2.

Trụ sở Dự án nhà phố/shophouse - TNR Grand Palace Cao Bằng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu đất rạp chiếu phim, trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũ.

Thực hiện xử lý nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố, ngày 12/7/2018, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về danh mục di dời trụ sở làm việc của 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy hoạch đô thị (đợt 1) trên địa bàn phường Hợp Giang. Ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh tiếp tục thông qua Nghị quyết số 38/NQ- HĐND về danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, theo quy hoạch đô thị (đợt 2) trên địa bàn phường Hợp Giang, gồm 13 cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 4/6 trụ sở làm việc theo quy hoạch đô thị (đợt 1) trên địa bàn phường Hợp Giang. Năm 2020, tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất di dời theo quy hoạch đô thị (đợt 2) và 14 cơ sở nhà, đất dôi dư, các cơ quan thuộc Trung ương đóng tại địa phương điều chuyển cho tỉnh xử lý, kết quả bán được 10/14 cơ sở. Từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tỉnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 641 tỷ 971 triệu đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hảo, từ năm 2018 - 2020, Trung tâm ký kết 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, đấu giá thành với tổng giá khởi điểm hơn 534,4 tỷ đồng, giá bán hơn 541,6 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với giá khởi điểm hơn 7,2 tỷ đồng. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thu được từ đấu giá góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đầu tư trở lại cho cơ sở hạ tầng của địa phương.

Về phía các nhà đầu tư, khách hàng, sau trúng đấu giá phần lớn  sử dụng đất theo đúng mục đích đấu giá và thực hiện lập, phê duyệt dự án đầu tư; xin cấp phép xây dựng theo quy định và tổ chức triển khai dự án xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Hiện nay, đã có một số nhà đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, shop house, Dự án nhà phố/shophouse - TNR Grand Palace Cao Bằng quy mô 2,3 ha với 3 tiểu khu The Opera (khu Rạp chiếu phim, trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũ), The Gallery (khu triển lãm), The Wonder (khu Rạp hát ngoài trời); Dự án chung cư khách sạn cao cấp Hà Nội Phoenix Tower (Công ty cổ phần BIC Việt Nam) tại phố Kim Đồng… Tuy nhiên, để quản lý tốt đất sau đấu giá, tỉnh tiếp tục làm tốt việc cấp phép xây dựng; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai dự án xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo thống kê của Sở Tài chính, giai đoạn 2021 - 2025, nguồn thu ngân sách Nhà nước từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc và chi ngân sách Nhà nước từ nguồn thu xử lý nhà, đất dự kiến  hơn 526,6 tỷ đồng, gồm 18 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh quản lý. Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng tiền đấu giá đất, UBND tỉnh cần sớm ban hành quy định về quy chế đấu giá tài sản; tăng cường chỉ đạo về lĩnh vực đất đai; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá tỉnh, đảm bảo giá khởi điểm phải sát với giá thị trường.

Các địa phương kịp thời tổ chức rà soát, lập kế hoạch, quy hoạch để tranh thủ bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để kết nối đồng bộ, tạo quỹ đất bán đấu giá, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách. Cân đối các quỹ đất để đấu giá, tạm dừng đấu giá một số khu đất khi chưa thực sự có nhu cầu của Nhà nước và người dân.

Xây dựng quy chế đấu giá cho từng phiên đấu giá đất đảm bảo quản lý chặt chẽ hồ sơ đấu giá, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch các thủ tục đấu giá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, tránh gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và nhân dân.

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)