Hà Nội: Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản

Thứ tư, 28/04/2021 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm, chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội, UBND cấp huyện và cấp xã phải báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản...

Hà Nội yêu cầu phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản (ảnh minh họa).

Đây là quy định tại Quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND (ngày 26-4-2021). Quyết định có hiệu lực từ ngày 6-5-2021.

Về phạm vi điều chỉnh, Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Các dự án phải báo cáo theo Quy chế này gồm: Dự án phát triển nhà ở; Đất nền để xây dựng nhà ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; Nhà ở riêng lẻ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, thống nhất và kịp thời của nội dung báo cáo theo biểu mẫu quy định và có trách nhiệm gửi thông tin, dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử hoặc gửi bằng văn bản. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, tích hợp, cập nhật, bổ sung các thông tin vào hệ thống dữ liệu chung của thành phố.

Mục đích công tác phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước; công bố các chỉ tiêu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)