Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 29/09/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1108/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

4. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

5. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thành viên;

15. Đại diện Lãnh đạo các Hội, Hiệp hội: Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

16. Đại diện Lãnh đạo các Sở: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng Phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Thân Thế Anh, Trưởng Phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên kiêm thư ký;

14. Một số thành viên khác do Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1108/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)