Bộ Xây dựng cho ý kiến về định mức dự toán mới đối với một số công việc để lập dự toán đầu tư xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

Thứ năm, 07/07/2022 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2479/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp - UBND Thành phố Hải Phòng cho ý kiến về định mức dự toán mới đối với một số công việc để lập dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo của Ban QLDA và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ xin ý kiến định mức, Dự án được phê duyệt từ năm 2010, đã được điều chỉnh lần 1 vào năm 2013 và lần 2 vào năm 2021. Dự án được chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh lần 2, trong đó Tổng mức đầu tư được lập và thẩm định trên cơ sở quy định quản lý chi phí tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP (trước thời điểm Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ban hành), tuy nhiên thời điểm phê duyệt Dự án điều chỉnh là thời điểm Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực (thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP).

Theo quy định xử lý chuyển tiếp tại khoản 2, Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải thẩm định lại; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này.”

Theo đó, Chủ đầu tư đã triển khai các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo của Dự án theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình các hạng mục công trình thuộc Dự án, trong đó có một số công tác chưa có định mức trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Do đó, việc áp dụng các quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định 10/2021/NĐ-CP để tổ chức xây dựng định mức mới để lập dự toán xây dựng công trình là phù hợp. Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định định mức như quy định tại khoản 5, Điều 21, Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Phương pháp xây dựng định mức dự toán mới để lập dự toán đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần I, Phụ lục III, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Một số ý kiến về hồ sơ xác định định mức: Bổ sung quy định áp dụng cho các định mức theo hướng dẫn tại điểm 5.3, Phần I, Phụ lục III, Thông tư số 13/2021/TT-BXD;

- Hao phí nhân công và máy thi công của các định mức đang xác định trên cơ sở biện pháp thi công dự kiến, điều kiện thi công và vận dụng điều chỉnh định mức của một số công tác tương tự đã được ban hành tại các Quyết định của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần bổ sung, thuyết minh sự phù hợp của việc vận dụng, điều chỉnh định mức này;

- Công tác bơm cát vào ống vải địa kỹ thuật (GEOTUBE), cự ly ≤ 1Km (mã hiệu ĐV.1200): Đề nghị xem xét, thuyết minh việc vận dụng mức hao phí 1,22 m3 cát của công tác đắp cát (tại mã hiệu AB.66000 - Thông tư số 12/2021/TT-BXD);

- Định mức công tác thi công đá hộc khối lớn mái đê bằng cần cẩu: Đề nghị rà soát đơn vị tính của định mức phù hợp với biện pháp thi công và thuận tiện trong việc xác định khối lượng phục vụ công tác nghiệm thu.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp - UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu, hoàn thiện nội dung định mức dự toán, xem xét áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2479-BXD-KTXD_07072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2479/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)