Hội nghị thẩm định các đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng và thị trấn Bình Định mở rộng là đô thị loại IV

Thứ năm, 30/12/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2010, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng huyện Hoài Nhơn và thị trấn Bình Định mở rộng huyện An Nhơn tỉnh Bình Định là đô thị loại IV. Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Đảng bộ, chính quyền các huyện Hoài Nhơn, An Nhơn, các thị trấn Bồng Sơn, Bình Định, các Bộ ngành ở trung ương, các hội và hiệp hội ngành xây dựng, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng.

Ông Trương Công Tịnh - Bí thu Huyện uỷ Hoài Nhơn trình bày đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và ông Trần Châu - Bí thư Huyện uỷ An Nhơn trình bày đề án đề nghị công nhận thị trấn Bình Định mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Các báo cáo nêu lên quá trình xây dựng và phát triển của các thị trấn, đánh giá các kết quả kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị đã đạt được trong thời gian qua theo các tiêu chí về đô thị loại IV đã được nêu trong Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân loại đô thị, Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP.

Các báo cáo phản biện của Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng và Vụ Địa phương Bộ Nội vụ cùng với các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định cho thấy sự nhất trí đánh giá các thị trấn đã hội đủ các tiêu chí đô thị loại IV đồng thời cũng nêu ra những tồn tại và các kiến nghị nhằm giúp các thị trấn có các giải pháp hợp lý, các biện pháp phù hợp để nhanh chóng khắc phục các tiêu chí còn yếu.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trịnh Đình Dũng đã phát biểu kết luận cho thấy Hội đồng nhất trí đánh giá thị trấn Bồng Sơn và Bình Định đã đạt các tiêu chí của đô thị loại IV. Để xứng tầm là đô thị loại IV, là các trung tâm vùng phía Bắc và phía Nam của tỉnh cũng như chuẩn bị cho sự phát triển trở thành thị xã, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các huyện và thị trấn quan tâm xác định rõ động lực phát triển, lập quy hoạch phát triển đô thị cho giai đoạn dài hơn cả về tầm nhìn, chú trọng công tác thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải, chỉnh trang, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hoá, phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, xây dựng đô thị kết hợp với phát triển nông thôn mới, huy động nhìều nguồn vốn đầu tư cho phát triển, ngoài ra cũng cần quan tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị kết hợp đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đô thị.

Được công nhận là đô thị loại IV các thị trấn Bồng Sơn và Bình Định sẽ có điều kiện tiếp tục đầu tư xây dựng, phát huy tốt tiềm năng, vị thế, vững bước hội nhập thành công và bền vững.

H. Phước

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)