Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 28/08/2020 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/8/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4203/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với căn hộ số 26C lầu 3 cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Điều 63 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời tại điểm d khoản 1 Điều 57a của Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở cũng đã quy định: đối với trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này mà khi ký hợp đồng thuê nhà ở, cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở đó.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định nêu trên để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4203-BXD-QLN_28082020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4203/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)