Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 15/04/2024 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 30m2 sàn/người.

Theo đó, đến năm 2025 thành phố phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 30m2 sàn/người; diện tích sàn nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 15-20m2 sàn/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%; trong đó, khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%; không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị.

Vị trí, khu vực nhà ở phải phù hợp Danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang; các quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chung xây dựng xã hoặc phù hợp với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Đồng thời, phù hợp các chỉ tiêu, định hướng phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Đối với kế hoạch phát triển từng loại nhà ở, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, với 11.569 căn hộ; dự kiến hoàn thành hơn 7.000 căn hộ. Đối với nhà ở thương mại, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, với 68.699 căn hộ; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ.

Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)