Duy Tiên (Hà Nam) xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Thứ năm, 11/01/2024 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau khi thị xã Duy Tiên được thành lập, công tác phát triển đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh, các ngành chức năng và thị xã quan tâm. Đô thị Duy Tiên được xác định là trung tâm kinh tế về công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng, là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng đến đô thị loại II vào năm 2040.

Được xác định là trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị của tỉnh, chính vì vậy, cùng với phát triển công nghiệp, dịch vụ thì công tác xây dựng và phát triển đô thị luôn là nhiệm vụ trọng tâm của thị xã Duy Tiên. Bám sát Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III”, trong những năm qua, thị xã Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại III. BCH Đảng bộ thị xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030; UBND thị xã xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thị ủy về phát triển đô thị.

Để trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh, Duy Tiên xác định cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; chú trọng phát triển hạ tầng giáo dục, y tế và nhà ở xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị. Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/3/2021 BCH Đảng bộ thị xã về xây dựng phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030, các cấp, ngành của thị xã đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng phát triển đô thị; xây dựng nếp sống văn minh, gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, cảnh quan đô thị, đặc biệt thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

Dự án nhà ở đô thị Hanopack Hà Nam tại phường Duy Hải (thị xã Duy Tiên) đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ cư dân sinh sống. Ảnh: Thảo thu

Trong phát triển đô thị, thị xã luôn xác định công tác quy hoạch có vai trò quan trọng, muốn có sự phát triển nhanh, bền vững, trước tiên cần phải có quy hoạch tốt. Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1406, ngày 03/8/2021. Theo đó tính chất của đô thị Duy Tiên được xác định là trung tâm kinh tế về công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng, là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng đến đô thị loại II vào năm 2040.

Trên cơ sở quy hoạch chung, thị xã đã chỉ đạo đẩy nhanh việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu toàn bộ 9 phường nội thị, lập quy hoạch phân khu các khu vực phát triển đô thị và lập quy hoạch chi tiết đô thị; thị xã đã tập trung hoàn thành Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt và lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Đến nay, diện tích có quy hoạch phân khu đạt tỷ lệ 61%; thị xã có 60 dự án khu đô thị, khu nhà ở xã hội với diện tích 1.728 ha. Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí đô thị loại III, tạo cảnh quan không gian đô thị, hình thành đô thị đồng bộ giữa khu vực đô thị phát triển mới và khu dân cư hiện hữu. Trong giai đoạn 2021-2023, thị xã đã thực hiện 168 dự án với tổng mức đầu tư 3.030 tỷ đồng, trong đó có 07 dự án hạ tầng giao thông khung với tổng chiều dài 11,4km và tổng mức đầu tư 1.183,5 tỷ đồng; 01 dự án xây dựng công viên cây xanh đô thị với diện tích 6,7ha và tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng; cấp xã, phường quyết định đầu tư 136 dự án với tổng mức đầu tư là 1.162 tỷ đồng. Đến nay, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí, trình độ phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan thị xã cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại III.

Cùng với công tác quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã đã triển khai giải phóng mặt bằng 51 dự án, tổng diện tích thu hồi 308,17 ha. Đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 35 dự án với tổng diện tích 159 ha; trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ tuyến tránh quốc lộ 38 đến cụm công nghiệp Châu Giang, dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía đông bắc nút giao Vực Vòng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao quốc lộ 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh, các dự án nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, dự án xây dựng tổ hợp giáo dục, đào tạo FPT... Đồng thời, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, từng bước đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; ban hành và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị, chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị…; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực quản lý đô thị.

Đặc biệt thị xã tập trung thực hiện việc chỉnh trang đô thị, xây dựng những khu đô thị, khu dân cư mới, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội địa phương. Kết quả đáng ghi nhận trong phát triển đô thị ở Duy Tiên đó chính là sự phát triển của các khu công nghiệp đã thu hút các doanh nghiệp về đầu tư với tốc độ cao, các dự án Khu đô thị, khu Đại học Nam Cao được đầu tư xây dựng đã tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp, thoát nước... đồng bộ kết nối liên khu vực. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ và tiến tới hoàn chỉnh, dáng dấp một đô thị công nghiệp, dịch vụ năng động và hiện đại đang dần hình thành... Đến nay, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí, trình độ phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan thị xã cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại III.

Với quyết tâm xây dựng và phát triển đô thị Duy Tiên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cấp ủy, chính quyền thị xã quán triệt, triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của Thị ủy về phát triển đô thị, đặc biệt là Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thị ủy về phát triển đô thị thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở trong tổ chức triển khai thực hiện và phát triển đô thị, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, thị xã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, đồng thời tăng độ bao phủ của quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn dựa trên các chỉ tiêu, tiêu chí quy hoạch tiên tiến theo hướng văn minh, hiện đại; tổ chức công bố, công khai rộng rãi các đề án quy hoạch xây dựng đô thị và thiết kế đô thị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện làm căn cứ để kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, thị xã quan tâm thu hút các nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng khung đô thị, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các tuyến đường giao thông khung kết nối liên vùng.

Tập trung phát triển các dự án khu đô thị, trọng tâm các dự án khu nhà ở xã hội, khu nhà ở công nhân, dự án khu công nghiệp, dự án thuộc Khu đô thị đại học Nam Cao. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng quy định pháp luật tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư về địa bàn góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo nhiều công ăn việc làm, phát triển dịch vụ, tăng thu nhập cho nhân dân, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị xã công nghiệp và dịch vụ.

Nguồn: Hanam.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)