TPHCM nghiên cứu triển khai cơ chế đặc thù cho phát triển nhà ở xã hội

Thứ hai, 06/11/2023 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Khu nhà ở công nhân tại Khu Công nghiệp Linh Trung, Thành phố Thủ Đức - Ảnh: VGP/Ngọc Tấn

Cụ thể, giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98.

Sở Xây dựng cũng được giao cập nhật, bổ sung các nội dung thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98 vào Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM do UBND Thành phố ban hành ngày 26/8/2022; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện chi tiết nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố.

Rà soát danh mục các dự án nhà ở thương mại có nội dung thực hiện hoán đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, xác định rõ thẩm quyền xem xét quyết định của Thủ tướng hay của UBND TPHCM để tham mưu đảm bào đúng quy định.

UBND TPHCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức cập nhật các dự án nhà ở xã hội theo đề nghị của Sở Xây dựng để tích hợp dữ liệu trên cổng thông tin điện tử, App thông tin quy hoạch TPHCM của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng tổng hợp để nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về nhà ở xã hội (trong đó cập nhật 88 vị trí đã có dự án và quy hoạch các vị trí mới) theo từng khu vực phát triển đô thị và cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM để có cơ sở triển khai thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)