3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển nhà ở xã hội tại Bến Tre

Thứ hai, 09/10/2023 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 thực hiện khoảng 1.700 căn hộ nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bến Tre đã đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, Bến Tre đặt mục tiêu giai đoạn năm 2022 - 2025 thực hiện khoảng 1.700 căn hộ nhà ở xã hội và trong giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội cho hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Để đạt được mục tiêu đó, Bến Tre đã đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đầu tiên là quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Cụ thể, trong giai đoạn 2022 - 2025, nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh khoảng 11 ha. Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu diện tích đất cho việc này khoảng 20 ha. 

Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị... phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Trong đó, quy hoạch trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị dành một phần diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để làm nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó.

Tiếp đến, bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị dành 20% diện tích đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thì sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện.

Vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Kinh phí khiển khai sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định có quy mô sử dụng dưới 5 ha, tương đương giá trị quỹ đất ở 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước vào ngân sách tỉnh để ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bến Tre ưu tiên cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre và từ tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định theo quy định.

Bên cạnh đó là gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng từ Chương trình tín dụng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)