Công bố hoạch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 - Động lực, khí thế mới để phát triển

Thứ năm, 13/04/2023 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 12/4, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Hội nghị được kết nối đến tất cả các điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã công bố Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lào Cai đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao của cả nước; trở thành trung tâm của vùng và cả nước về du lịch, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và công nghiệp chế biến chế tạo. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước; là trung tâm kết nối quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh giữa Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN và châu Âu với hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại và tích hợp.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ: Một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế, năm nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, Lào Cai là địa phương thứ sáu trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Đồng thời đánh giá quy hoạch lần này được xây dựng hoàn toàn mới, tích hợp tất cả công sức, trí tuệ của các ngành, các lĩnh vực với khối lượng công việc rất lớn, trên cơ sở phát huy, kế thừa những quy hoạch trước, phù hợp với định hướng phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để triển khai hoàn thành các mục tiêu quy hoạch ở mức cao nhất và hiện thực hóa được các định hướng ưu tiên phát triển của quy hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời kỳ quy hoạch; đó là, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo đột phá phát triển; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa con người Lào Cai; thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển, để tỉnh khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình xây dựng Lào Cai trở thành “Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định và theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, việc thực hiện công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Quy hoạch năm 2017, Điều 5 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, gồm: đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch (UBND tỉnh Lào Cai), cơ quan lập quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư); trưng bày hệ thống bản đồ quy hoạch, hệ thống cơ sở dữ liệu Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại cơ quan tổ chức lập quy hoạch và cơ quan lập quy; công bố quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng; phát hành video giới thiệu nội dung quy hoạch…

Hội nghị công bố quy hoạch là dịp để các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng toàn dân nắm được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, dẫn đến sự thống nhất về nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy hoạch. Từ đó, tạo động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)