Hải Dương: Khi lập danh mục quy hoạch phải ưu tiên các dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương

Thứ hai, 16/01/2023 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 13/01/2023, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp tuần thứ ba để xem xét, thảo luận về kế hoạch lập quy hoạch và danh mục dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị năm 2023; Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của một số Khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, Kế hoạch lập quy hoạch và danh mục dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị năm 2023, các địa phương đã đề xuất 271 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 4.318 ha, trong đó có cả quy hoạch được triển khai lập từ năm 2022. Tất cả các danh mục quy hoạch đều phù hợp với quy hoạch cấp trên phê duyệt. Nhiều địa phương chưa phê duyệt hoàn thành các quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 như Bình Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Cẩm Giàng… Có một số danh mục đề xuất quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với các quy hoạch đã được cấp trên quy hoạch từ trước. Có địa phương chưa hoàn thành lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị….

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí đối với các phương án của Sở Xây dựng và các địa phương đưa ra; đồng thời nhấn mạnh việc lập quy hoạch và danh mục dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị là cần thiết và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lập và phê duyệt quy hoạch theo đúng thẩm quyền. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Đặc biệt lưu ý: Khi lập danh mục quy hoạch cần lựa chọn, ưu tiên các dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương. Dự án đưa vào lập quy hoạch cần phải phù hợp với chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch vùng của các cấp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh – Triệu Thế Hùng cũng yêu cầu các địa phương phải cân đối kinh phí lập quy hoạch từ nguồn đầu tư công, và huy động xã hội hóa theo đúng quy định. Ngày sau cuộc họp này, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch lập quy hoạch, gửi về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 17/1 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh xem xét.

Tại cuộc họp, UBND huyện các huyện: Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng báo cáo 05 nội dung Báo cáo về Phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới các khu: phía Tây thị trấn Phú Thái, Khu dân cư mới thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc; Khu dân cư mới xã Ngũ Phúc; Khu đô thị Hưng Hải CENTRAL PARK tại thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Khu dân cư mới xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Đoàn tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến đối với 05 nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí đối với phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mà các đơn vị tư vấn báo cáo. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu UBND các huyện và đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để tiếp thu, giải trình các ý kiến và nghiên cứu phân kỳ đầu tư phù hợp. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để triển khai các bước thực hiện tiếp theo theo quy định.

Đối với khu đô thị Hưng Hải Central Park, đây là dự án có diện tích lớn, xung quanh là khu dân cư cũ, do vậy cần nghiên cứu, xem xét tới độ cao cốt nền, hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ với khu dân cư hiện hữu.

Nguồn: Haiduong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)