Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040

Thứ ba, 29/11/2022 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh quy mô dân số đồ án đến năm 2040 từ 16.000 người thành 22.500 người. Điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án hoạch 60 ngày kể từ ngày nhiệm vụ điều chỉnh được phê duyệt. Các nội dung khác của nhiệm vụ giữ nguyên theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Việc điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam là do thời gian thực hiện đồ án theo quy định đã hết. Mặt khác, quy mô dân số dự báo theo nhiệm vụ được phê duyệt đến năm 2040 chưa phù hợp với định hướng phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn.

Sở Xây dựng, UBND huyện Lục Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)