Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 21/11/2022 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 5329/VP-KT, ngày 16/11/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục (sau khi tổng hợp được các ý kiến góp ý) để trình Hội đồng thẩm định quy hoạch trong tháng 11/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm nhất tháng 12/2022 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các sở, ban, ngành theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1194/UBND-KT ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh tiếp tục liên hệ, phối hợp để các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh chưa góp ý sớm gửi văn bản tham gia ý kiến về tỉnh để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh, đảm bảo các điều kiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đúng thời hạn yêu cầu.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)