Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022

Thứ tư, 15/12/2021 14:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025 đã được HĐND TP thông qua, để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022.

Kế hoạch cũng nhằm triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022, có kiểm soát phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025 đã được HĐND TP thông qua và các kế hoạch triển khai thực hiện do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)