Ninh Thuận: Nỗ lực hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi đầu tư các dự án

Thứ ba, 23/11/2021 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xác định công tác xây dựng quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi đầu tư các dự án lớn, thời gian qua được Sở Xây dựng tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực. Các khu vực tiềm năng phát triển đến nay cơ bản hoàn thành quy hoạch thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2016 đến nay, được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là công tác quy hoạch đô thị đạt được nhiều kết quả, đã hoàn thành quy hoạch xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, quy hoạch phát triển dải ven biển; đồng thời, triển khai đầu tư 5 dự án phát triển đô thị mới có tổng mức đầu tư 3.587 tỷ đồng; trong đó, khu đô thị mới có quy mô lớn như Khu đô thị K1 (diện tích 55 ha), Khu đô thị K2 (diện tích 52 ha) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đã được lập, thẩm định, phê duyệt. Cụ thể, Quy hoạch xây dựng đô thị Cà Ná, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ,... đã tạo thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Dự án Hacom Mall nằm trong Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), góp phần cải thiện diện mạo đô thị của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: P.N

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, Sở Xây dựng cũng đã hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát công tác lập quy hoạch để tiến tới điều chỉnh, lập mới các khu vực cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai quy hoạch xây dựng phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, phát triển cũng được triển khai đồng bộ thông qua phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh lập và phê duyệt đồ án quy hoạch các khu đô thị và các khu chức năng (du lịch, cụm công nghiêp), nâng tổng số đồ án trong quy hoạch xây dựng chi tiết toàn tỉnh đã duyệt là 226 đồ án; trong đó, quy hoạch xây dựng các thị trấn huyện lỵ đều đạt tỷ lệ phủ kín 100%.

Trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), Sở Xây dựng có cách làm linh hoạt, đó là phối hợp với các huyện yêu cầu các xã phải trực tiếp tham gia, không phó mặc cho đơn vị tư vấn, công khai bàn bạc lấy ý kiến của Nhân dân đóng góp để quy hoạch phù hợp với thực tế và xuất phát từ yêu cầu của địa phương. Sở chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng chủ động phối hợp với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã mà các đơn vị tư vấn không thực hiện do không bố trí được vốn. Chính sự quán triệt và chỉ đạo cụ thể nên kết quả công tác quy hoạch các xã trong thời gian qua đạt chất lượng, tính khả thi cao. Kết quả đến nay, 47/47 xã trên toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, đạt 100%; trong đó, có 11 xã điểm đã được phê duyệt khu trung tâm xã và quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xã NTM sớm hoàn thành đã tạo thuận lợi để các địa phương đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đáng nói hơn, quy hoạch xã NTM được phê duyệt đã “mở đường” cho việc dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp để phát triển vùng sản xuất tập trung, triển khai mô hình cánh đồng lớn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu tận dụng lợi thế về địa lý kinh tế để hình thành các khu đô thị tập trung có quy mô hợp lý, hình thành các trung tâm kinh tế từng vùng; tập trung hình thành và phát triển đô thị Phan Rang - Tháp Chàm thành đô thị sinh thái, hiện đại. Để thực hiện đạt mục tiêu, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch dải ven biển và điều chỉnh quy hoạch xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nhằm tạo khung chiến lược phát triển xuyên suốt cho cả giai đoạn với cách tiếp cận mới, tư duy mới mang tính đột phá, từ đó hình thành những động lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực hoàn chỉnh các quy hoạch, từ quy hoạch vùng đến quy hoạch chi tiết trên tất cả các lĩnh vực để làm cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho việc quản lý và kêu gọi đầu tư các dự án lớn.

Nguồn: Báo Ninh Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)