Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Thứ sáu, 12/11/2021 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng ngày 11/11. Dự họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo, đến nay Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) đã hoàn chỉnh được 3 bước, gồm: Lựa chọn thầu và ký kết hợp đồng tư vấn; hoàn thành Báo cáo số 1 “Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố đặc thù và hiện trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên”; hoàn thành Báo cáo số 2 “Ý tưởng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Báo cáo đã được sở, ngành, địa phương trong tỉnh góp ý, UBND tỉnh đã trình và được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Ngoài ra, đã có 23/27 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thảo luận nhiều lần, thống nhất nội dung với các sở, ngành, địa phương; còn lại 04 chuyên đề đang hoàn thiện báo cáo. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai bước 4: Tổng hợp báo cáo số 3 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo một số nội dung công việc sẽ triển khai trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để rà soát, thống nhất lại các số liệu và những nội dung quy hoạch cần điều chỉnh, bổ sung. Các thành viên Ban Chỉ đạo và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, tích cực vào cuộc phối hợp triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng tạo động lực cho phát triển của tỉnh. Đối với đơn vị tư vấn, tăng cường nhân lực, đặc biệt là các chuyên gia có kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc; đồng thời, tranh thủ tham khảo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương để lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên mang lại hiệu quả cao nhất.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)