Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Thứ hai, 08/11/2021 13:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Theo đó đến năm 2025, Thừa Thiên Huế phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5 m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị đạt 29,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 24,0 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Đặc biệt, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.562.130 m2 sàn. Ngoài ra, phấn đấu chất lượng nhà ở toàn tỉnh: nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 98,5 %, trong đó: đô thị đạt 99,4%, tại nông thôn 97,9%.

Giai đoạn này, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh dự kiến là 63.158,19 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.670,74 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 19,57 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 883,56 tỷ đồng; nhà ở thương mại khoảng 26.525,27 tỷ đồng; còn lại khoảng 33.059,06 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đến năm 2030, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 31 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 29 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.  Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.539.568 m2 sàn. Nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99%, trong đó: Đô thị đạt 99,7%, tại nông thôn 98%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 64.775,50 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 3.243,06 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 6,79 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 870,40 tỷ đồng; nhà ở thương mại khoảng 39.257,35 tỷ đồng; còn lại khoảng 21.397,90 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh sẽ chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đưa ra các giải pháp về kiến trúc quy hoạch; Giải pháp về công nghệ; về vốn, tài chính, tín dụng, thuế; chính sách đất đai; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền và vận động.

Nguồn: Thuathienhue.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)