Định hình không gian phát triển và xác định các phương án tối ưu để xây dựng Quy hoạch TP Cần Thơ

Thứ sáu, 29/10/2021 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28-10, các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh khẳng định: Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rất quan trọng và cần quán triệt tinh thần chính chúng ta mới là người làm tốt hơn ai hết về quy hoạch gắn với ngành, lĩnh vực của chúng ta. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải yêu cầu chuyên gia tư vấn có mặt tại thành phố và xây dựng chương trình làm việc cụ thể hằng ngày, hằng tuần với tất cả các sở, các quận, huyện để trao đổi thông tin, đưa ra các kịch bản, phương án quy hoạch tối ưu nhất cho thành phố. Trong vòng 10 ngày tới, các sở, ngành, quận, huyện phải làm việc với các nhóm tư vấn khác nhau, có kế hoạch làm việc cụ thể gửi cho thành viên Ban chỉ đạo để xuyên suốt định hướng, chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở, ngành với đơn vị tư vấn quy hoạch về cung cấp nội dung thông tin kỹ thuật.

Thường trực UBND thành phố phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm đầu mối để đôn đốc các sở tham gia cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn, phục vụ quá trình xây dựng quy hoạch. Giám đốc các sở, ngành phải xác định quy hoạch của ngành mình, định hình không gian phát triển đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để làm việc với tư vấn, đưa ra đề nghị, phương án tối ưu. Đặc biệt là các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Thông tin - Truyền thông... Đến ngày 10-11 phải hoàn chỉnh những nội dung chính, phương hướng chính của quy hoạch ở các ngành để đóng góp vào quy hoạch chung.

Các đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy cần xác định những lĩnh vực lợi thế, các vùng, khu vực có tính chất đặc thù của quận, huyện mình; chủ động tính toán, đề xuất những ngành, những lĩnh vực mũi nhọn cần ưu tiên phát triển để trong bức tranh chung quy hoạch của thành phố có những mảnh ghép phù hợp, những mô hình tốt nhất. Quy trình xây dựng quy hoạch chung tuân theo các quy định của Luật Quy hoạch. Riêng với phương án phát triển phải bao gồm những ngành lớn có tiềm năng để thành phố tập trung đưa vào nội dung Quy hoạch của thành phố. Các nội dung chính, các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết 59 không cần phải xin ý kiến nữa, trong trường hợp đặt ra mục tiêu cao hơn thì xin ý kiến về phương án và lộ trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đến ngày 15-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi cho thành viên Ban chỉ đạo phương án phát triển để xem xét có ý kiến. Phải tập trung vào những nội dung về các ngành lớn, chính yếu cần tập trung đầu tư phát triển, các khung hạ tầng lớn như giao thông, xây dựng, các chuỗi đô thị, hình thức phát triển đô thị…; các phương án huy động nguồn lực, các dự án lớn, tiềm năng cần xin ý kiến để đưa vào nội dung quy hoạch; các dự án liên quan đến công nghiệp, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao... 

Nhiệm vụ quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20-7-2020. UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch vào tháng 8-2020 và phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch vào tháng 10-2020. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu Công ty TNHH The Boston Consulting Group - Công ty Haskoning DHV Nederland B.V - Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiên vào ngày 1-7-2021 để thực hiện quy hoạch, thời gian thực hiện là 240 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đến ngày 29-9, đơn vị tư vấn đã xây dựng dự thảo báo cáo đầu kỳ quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, quận, huyện theo quy định.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)