Đắk Lắk: Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Bông

Thứ sáu, 29/10/2021 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Bông.

Theo đó, Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, cụ thể: Điều chỉnh vị trí thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 46, diện tích 2.202,8m2 (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm linh hai phẩy tám mét vuông) đất tại tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Điều chỉnh vị trí thửa đất số 1615, tờ bản đồ số 24, diện tích 3.105,3 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn một trăm linh năm phẩy ba mét vuông) đất xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung cụm các xã cánh Tây tại xã Ea Trul, huyện Krông Bông sang vị trí thuộc thửa đất số 254, tờ bản đồ số 23, diện tích 3.939,1m2 (Bằng chữ: Ba nghìn chín trăm ba mươi chín phẩy một mét vuông) tại xã Ea Trul, huyện Krông Bông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Đưa ra khỏi quy hoạch đất ở tại đô thị trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 đối với diện tích 2.446,5 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm bốn mươi sáu phẩy năm mét vuông) đất thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ địa chính số 10 tại thị trấn Krông Kmar do chưa thực hiện trong năm 2021. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 2683/TL-CNKBO do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Bông lập ngày 17/9/2021.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Krông Bông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)