Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Thứ hai, 18/10/2021 13:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong 3 kịch bản mà đơn vị tư vấn đề xuất thì kịch bản tăng trưởng khá được ưu tiên đề xuất lựa chọn vì phù hợp và bảo đảm tính khả thi, khả năng nguồn lực và tính thực thi đối với các chương trình, dự án phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đó là, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 88 triệu đồng năm 2025 và 160 triệu đồng năm 2030; tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021- 2025 đạt khoảng 7,7%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 8,2%/năm.

Kịch bản này cũng chú trọng đến các cấu trúc tự nhiên, nâng cao hiệu quả khai thác của các cấu trúc hạ tầng kỹ thuật và không gian văn hóa. Đồng thời chú trọng tạo lập và khai thác các yếu tố trọng điểm mới (cảng biển, sân bay, đường cao tốc…) để tạo thêm cơ hội phát triển và kế thừa, phát huy giá trị của các dự án đang triển khai đầu tư, để định hướng tổng thể không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. Đây là kịch bản vừa sức và mang tính khả thi cao đối với tỉnh Quảng Trị trong điều kiện nhiều dự án quy mô lớn đã hình thành và tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là về năng lượng tái tạo. Đồng thời, ở giai đoạn 2026 - 2030, các dự án có quy mô lớn về cảng biển, điện năng tái tạo, điện khí LNG Hải Lăng, sân bay Quảng Trị, các khu đô thị mới, khu du lịch có quy mô lớn dự kiến sẽ được hoàn thành, sẽ tạo ra năng lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn này và tạo cơ sở, tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2050.

Để có cơ sở chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tiến độ đề ra, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã cám ơn ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ và đề nghị đơn vị tư vấn cũng như các ngành liên quan tiếp thu các ý kiến để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các đơn vị tư vấn đã chuẩn bị báo cáo đầu kỳ công phu, kỹ lưỡng và đã tiếp thu nhiều tư tưởng mới, không chỉ nằm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 thông qua mà đã cập nhật thêm tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Trị.

Qua báo cáo cho thấy, Quảng Trị có nhiều cơ hội, tiềm năng cũng như thách thức khó khăn để hoàn thiện quy hoạch với tính khả thi cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, “chúng ta có nền tảng là Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, có hệ thống cán bộ làm quy hoạch tốt, có đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước để định hình ra chiến lược phát triển tốt nhất trong tương quan phát triển của Quảng Trị với các địa phương khác, quốc gia khác”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thống nhất với nội dung, bố cục, các quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch, các đánh giá về hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, các phân tích về bối cảnh, mối quan hệ quốc tế, liên hệ vùng trong Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh của các chuyên gia đã thể hiện trong báo cáo. Về cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng, trên cơ sở phân tích lợi thế, tiềm năng cũng như khó khăn thách thức của tỉnh Quảng Trị, đơn vị tư vấn cần làm rõ hơn những nội dung này trong quá trình xây dựng quy hoạch, đặc biệt là sự cạnh tranh, liên kết vùng…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng, kịch bản thứ 3 “tăng trưởng khá” khá tương đồng, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời lưu ý đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm về hệ thống đô thị theo hướng cần xác định rõ quy mô đô thị trên cơ sở các đô thị đã được quy hoạch. Phân tích, đánh giá chi tiết không gian quy hoạch sử dụng đất và phương án tổ chức thực hiện sử dụng đất của các địa phương cùng một số nội dung liên quan khác.

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)