Hà Nội: Cấp 10.476 giấy phép xây dựng

Thứ hai, 11/10/2021 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được phân cấp cho các quận, huyện, thị xã. 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã cấp 10.476 giấy phép xây dựng, tương đương 3.789.480m2 sàn xây dựng.

Trong đó, Sở Xây dựng cấp 39 giấy phép xây dựng, tương đương 1.108.041m2 sàn xây dựng; UBND cấp huyện cấp 10.437 giấy phép xây dựng, tương đương 2.681.439m2 sàn xây dựng.

Việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư 150 hồ sơ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng như sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)